energy flux

energijos srautas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Elektromagnetinės, šiluminės ar kitokios energijos kiekis per vienetinį laiko tarpą. atitikmenys: angl. energy flow; energy flux vok. Energiefluß, m; Energiestrom, m rus. поток энергии, m pranc. flux d’énergie, m; flux énergétique, m

Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas - Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: Technologija. . 2004.

Look at other dictionaries:

  • energy flux — energijos srautas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektromagnetinės, šiluminės ar kitokios energijos kiekis per vienetinį laiko tarpą pernešamas per tam tikrą paviršių. atitikmenys: angl. energy flow; energy flux vok.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • energy flux — energijos srautas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. energy flow; energy flux vok. Energiefluß, m; Energieströmung, f; Energiestrom, m rus. поток энергии, m pranc. flux d’énergie, m; flux énergétique, m …   Fizikos terminų žodynas

  • energy flux density — energijos įtėkio sparta statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, lygus energijos įtėkiui per vienetinį laiko tarpą, t. y. ψ = dΨ/dt; čia dΨ – energijos įtėkio pokytis, dt – laiko tarpas. Matavimo vienetas – vatas… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • energy flux density — energijos įtėkio sparta statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. energy fluence rate; energy flux density vok. Energiefluenzleistung, f rus. интегральная плотность потока энергии, f; энергетическая скорость флюэнса, f pranc. débit de fluence… …   Fizikos terminų žodynas

  • energy flux of radiation — spinduliuotės energijos srautas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Spinduliuotės energija, praeinanti per tam tikrą plotą per vienetinį laiko tarpą. Vienetas: W (vatas). atitikmenys: angl. energy flux of radiation; radiant flow vok.… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • energy flux density — energijos srauto tankis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Energijos kiekis, per vienetinį laiko tarpą statmenai perėjęs per vienetinį plotą. atitikmenys: angl. energy flux density vok. Energieflussdichte, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • energy flux density — energijos srauto tankis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vienetinį plotą kertantis energijos srautas. Matavimo vienetas: J/(s · m²) arba 1 W/m². atitikmenys: angl. energy flux density vok. Energieflussdichte, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • energy flux density — energijos srauto tankis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. energy flux density vok. Energieflußdichte, f rus. плотность потока энергии, f pranc. densité de flux énergétique, f; flux énergétique par unité de surface, m …   Fizikos terminų žodynas

  • energy flux vector — energijos srauto vektorius statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. energy flux vector vok. Energieflußvektor, m rus. вектор потока энергии, m pranc. vecteur de flux d énergie, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • energy flux of radiation — spinduliuotės energijos srautas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Per vienetinį laiko tarpą per tam tikrą plotą pereinanti spinduliuotės energija. Matavimo vienetas – vatas (W). atitikmenys: angl. energy flux of… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.